Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila návrh novely zákona ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vláda schválila návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá navrhuje, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa v rámci povinného očkovania zodpovedajúce jeho veku a podľa očkovacieho kalendára. 

Do predškolského zariadenia bude môcť byť prijaté aj dieťa, ktoré má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok alebo dieťa, ktoré nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Uvedené sa nevzťahuje na deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku za účelom povinného predprimárneho vzdelávania. 

V návrhu novely sa navrhuje aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania, ktoré v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur. 

Zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu sa zavádzajú v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu. Cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/30osJm3.

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk