Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022).

V termíne do 20. mája 2021 treba doručiť rozhodnutie riaditeľa strednej školy zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a do 25. mája 2021 doručiť potvrdenia zákonného zástupcu plnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľovi strednej školy o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.

Rozhodnutie o prijatí pošle stredná škola prostredníctvom správy v informačnom systéme základnej školy (ak základné aj stredná škola používajú rovnaký školský informačný systém) alebo e-mailom na emailovú adresu zákonného zástupcu uchádzača (ak základná a stredná škola používajú rôzny školský informačný systém). Uchádzač obdrží v správe/emaile odkaz na webstránku strednej školy, kde nájde rozhodnutie o prijatí/neprijatí.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19712.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov