Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. 

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia ZŠ na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných ZŠ.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov