Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018

Kategória: Aktuality

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018 a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018.

Testovanie je určené žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

Testuje sa v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Testované učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ – Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Náhradný termín je stanovený na 5. apríl 2018 v krajských mestách a je určený pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

NÚCEM v školskom roku 2017/2018 uskutoční Generálnu skúšku inovovanej formy Testovania 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Uskutoční sa 18. apríla 2018 a zúčastnia sa jej žiaci 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov