Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Termín podania žiadosti o finančný príspevok pre materské školy do 31. decembra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Žiadosť o príspevok na úhradu časti mzdy zamestnancov v materských školách je možné poslať až do 31. decembra 2020. Termín predĺžilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dôvodu krátkeho času na vybavenie potrebných náležitostí súvisiacich s podaním žiadosti.

Žiadosť je potrebné odoslať cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) prostredníctvom elektronickej služby na to určenej.

Viac informácií nájdete v súvisiacich oznamoch:

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_termin-podania-ziadosti-o-fina


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk