Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť na: http://www.minedu.sk/maturita-2019/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov