Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študenti žiadajú o rektorské voľno. V piatok sa chcú zúčastniť na občianskom zhromaždení

Kategória: Aktuality

Študentská rada vysokých škôl žiada rektorov vysokých škôl o udelenie rektorského voľna na piatok 9.3. 2018. Dôvodom sú protesty, ktoré sa budú konať na viacerých miestach Slovenska, ale i vo svete. Informoval o tom predseda ŠRVŠ Bálint Lovász.

Rektorské voľno na 9. marca udelili: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií od 12.00

Dekanské voľno na 9. marca udelili: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. 

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk