Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Štátna školská inšpekcia - oznam pre verejnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a vianočné sviatky v čase od 21. decembra 2020 do 10. januára 2021 upravuje Štátna školská inšpekcia možnosti vybavovania agendy na ústredí a jednotlivých školských inšpekčných centrách a ich pracoviskách.

Na pracoviskách Štátnej školskej inšpekcie budú môcť občania v uvedenej dobe podávať svoje žiadosti elektronickyKonzultovať svoje požiadavky osobne budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s riaditeľom príslušného školského inšpekčného centra, resp. po dohovore s hlavnou školskou inšpektorkou pri potrebe osobnej konzultácie na ústredí Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave.

Pri vstupe do budovy ústredia Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave a do budov školských inšpekčných centier, resp. do priestorov, v ktorých sídli štátna školská inšpekcia a školské inšpekčné centrá a ich pracoviská, je každá osoba povinná dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Ďalší vývoj bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. 

Zdroj: https://www.ssiba.sk/default.aspx?text=g&id=33&lang=sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov