Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stanovisko OZPŠaV na Slovensku k skoršiemu termínu vianočných prázdnin

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vzhľadom na včera avizovaný skorší termín školských prázdnin od 21. decembra 2020 a množstva otázok vo vzťahu k zamestnancom Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odporúča odborovým organizáciám:

Ak zamestnanci nemajú dostatok dovolenky na kalendárny rok 2020, navrhnúť zamestnávateľovi predĺženie výmery dovolenky na kalendárny rok 2020 dodatkom k uzavretej kolektívnej zmluve.

Ak takýto postup nie je z akéhokoľvek dôvodu možný (kolektívna zmluva nie je uzatvorená, zamestnávateľ nesúhlasí s uzavretím dodatku ku kolektívnej zmluve a pod.), môže zamestnávateľ v dňoch 21.- 23. 12. 2020 určiť zamestnancom, ktorých povaha práce to umožňuje výkon práce z domu podľa §250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce (tzv. home office).

Ak vyššie uvedený postup nie je možný a zamestnávateľ nemôže v dňoch 21.-23.12.2020 prideľovať zamestnancom prácu podľa pracovnej zmluvy, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa §142 ods. 3 Zákonníka práce s náhradou mzdy v plnom rozsahu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/skolske-prazdniny-od-21-decembra-2020.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov