Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI zisťovala názory učiteľov na odmeňovanie za prácu

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Čo si myslia učitelia o tendencii nahradiť doterajší model odmeňovania pozostávajúci z príplatku za profesijný rozvoj odmeňovaním vychádzajúcim z periodického hodnotenia ich práce?

V uplynulom školskom roku Štátna školská inšpekcia zisťovala medzi pedagogickými zamestnancami (okrem riadiacich zamestnancov) v 18 základných školách postoje a názory na odmeňovanie za prácu - osobný príplatok. Dotazníkové položky s otázkou „sú kritériá hodnotenia komplexným odrazom kvality práce?“ sa dotýkali tém - vhodnosť kritérií, kvalita metodiky hodnotenia, kvalita nástrojov hodnotenia, kompetencie hodnotiteľov, pohľad hodnoteného na výsledok, posúdenie miery vplyvu výsledku hodnotenia na finančné ohodnotenie, nahradenie príplatku za profesijný rozvoj príplatkom odrážajúcim skutočnú kvalitu činnosti zamestnanca.

Väčšina oslovených pedagogických zamestnancov momentálne nie je pripravená na zmeny vo finančnom ohodnotení založenom vo významnej miere na výsledkoch hodnotenia ich pracovných výkonov. Súvisí to s rôznymi faktormi, najčastejšie však s nedôverou voči hodnotiteľom, ktorí podľa nich môžu byť ovplyvnení osobnou zaujatosťou. Zo zisťovania vyplýva, že s ohľadom na rokmi vytvorenú „kultúru“ hodnotenia a príplatkového systému pedagógovia dôverujú skôr exaktným prvkom, ako je napr. kreditový príplatok, ktoré momentálne zaručujú istotu konkrétnej výšky finančného príplatku bez ohľadu na kvalitu práce.

Súčasný model hodnotenia pedagogických zamestnancov ako nástroj objektívneho finančného ohodnotenia, kariérového rastu a identifikácie pracovného a ľudského potenciálu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2021/10/07/odmenovanie-ucitelov-za-kvalitu-ich-prace-je-vyzvou-pre-celu-spolocnost/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk