Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

...v Slovenskej republike v školskom roku 2022/2023

Štátna školská inšpekcia zverejnila Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2022/2023.

Štátna školská inšpekcia vykonala 986 inšpekcií. Z nich na základe podnetov bolo vykonaných 31 inšpekcií s rôznym predmetom kontroly. Školskí inšpektori zaslali 100 upozornení zriaďovateľom škôl a školských zariadení, 33 regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 1 upozornenie krajskej prokuratúre, 1 regionálnemu úradu školskej správy. Štátnej školskej inšpekcii bolo doručených 570 podaní, z ktorých 270 bolo klasifikovaných ako sťažnosť.

V správe sa dočítame aj to, že drvivá väčšina aktivít žiakov zo strany učiteľov bola orientovaná na zapamätanie si a porozumenie – najnižšie myšlienkové procesy. Rozvíjanie analytického myslenia absentovalo na štvrtine hodín, hodnotiaceho myslenia na takmer dvoch tretinách a tvorivého myslenia na troch štvrtinách hodín. Absencia digitalizácie činnosti školských inšpektorov bráni debyrokratizácii aj samotných škôl a školských zariadení.

Celé znenie správy: https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2023/12/sprava_2023_v6_dvojstrana-na-web_compressed.pdf

Zdroj: https://www.ssi.sk/2023/12/01/spravu-o-stave-a-urovni-vychovy-a-vzdelavania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-za-skolsky-rok-2022-2023-predlozila-hlavna-skolska-inspektorka-ministrovi-skolstva/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov