Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Oznam pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátna školská inšpekcia oznamuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení, že vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu a zákazu vychádzania v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou v SR spôsobenou pandémiou COVID – 19 nebude v súčasnosti delegovať zástupcov Štátnej školskej inšpekcie do výberových komisií na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení.

Odporúča zriaďovateľom využiť ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a obsadiť miesto riaditeľa bez výberového konania do vymenovania riaditeľa po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk