Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Aké sú benefity autoevalvácie a ako vytvárať kultúru wellbeingu v škole?

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v období od 1.11.2021 do 28.2.2023 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy.

Výsledkami tohto projektu sú publikácie určené pre školy. Prvou pripravovanou publikáciou je Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí. Prostredníctvom tohto materiálu vám ponúkneme základné informácie o wellbeigu a možnostiach jeho vytvárania pomocou aktivít, námetov a vlastného hodnotenia. Doplňujúcimi materiálmi sú dotazníky, ktoré umožňujú zmapovať rôzne situácie v školskom prostredí a otvárajú priestor na diskusiu so žiakmi s možnosťou spolupodieľať sa na rozvoji kultúry školy. Materiál je určený predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení a ďalším odborníkom, ktorí participujú na rozvoji wellbeingu žiakov.

Druhou publikáciou bude príručka Autoevalvácia – proces zmeny a rozvoja školy so základnými informáciami, ako postupovať pri autoevalvácii. Obsahuje nástroje hodnotenia pilotované v školách a skúsenosti škôl s realizáciou vlastného hodnotenia.

Materiály budú zverejnené na webovej stránke www.ssi.sk.

Zdroj: https://www.ssi.sk/2023/01/31/ake-su-benefity-autoevalvacie-a-ako-vytvarat-kulturu-wellbeingu-v-skole/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov