Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Slovensko má v rámci OECD krajín druhý najvyšší podiel študentov v zahraničí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dávid Martinák, Samo Varsik, Inštitút vzdelávacej politiky

Analýza absolventov stredných škôl študujúcich na zahraničných vysokých školách

Vyše polovica absolventov stredných škôl s maturitou na Slovensku každoročne pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Z nich 12 % (v roku 2012) až 17 % (v roku 2018) odchádza za vysokoškolským štúdiom do zahraničia. Dôsledkom je, že Slovensko má v rámci OECD krajín druhý najvyšší podiel študentov v zahraničí.

Z hľadiska výsledkov v externej časti maturitnej skúšky odchádzajú do zahraničia práve tí najúspešnejší maturanti. Napríklad až vyše polovica z najúspešnejších slovenských maturantov z matematiky pokračuje v štúdiu na zahraničnej vysokej škole. Slovenské vysoké školy tak prichádzajú o značnú časť najúspešnejších študentov. Navyše, väčšina z nich hovorí, že po ukončení štúdia sa neplánuje vrátiť naspäť na Slovensko. Slovenský pracovný trh tak prichádza o kvalifikovanú pracovnú silu a slovenská veda o potenciálnych doktorandov a vedcov, čo môže mať nepriaznivý vplyv na ekonomický rast.

Hlavné zistenia:

  • Podiel vysokoškolákov, ktorí v roku absolvovania maturitnej skúšky pokračujú v štúdiu na vysokej škole v zahraničí vzrástol z 12 % v roku 2012 na 17 % v roku 2018.
  • Vo všetkých maturitných predmetoch platí, že s rastom úspešnosti rastie aj podiel absolventov odchádzajúcich na zahraničné vysoké školy. Napr. viac ako polovica z najúspešnejších maturantov z matematiky odišla v roku 2018 študovať na vysoké školy do zahraničia.
  • Odchod študentov má negatívne dopady na slovenské vysoké školy, ktoré tak prichádzajú o dôležitú časť najúspešnejších študentov a zároveň potenciálnych vedcov/vysokoškolských učiteľov.
  • Odchodom Slovákov prichádza trh práce o kvalifikovanú pracovnú silu, čo môže mať negatívne následky aj pre ekonomický rast.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.minedu.sk/data/att/18017.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk