Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školenia predsedov školských a predmetových maturitných komisií - aktualizácia k 5.3.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Požiadavky na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon funkcie predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií stanovuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v zmysle § 154 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon).

Predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vymenúva v zmysle § 80 ods. 9 zákona č. 248/2008 Z. z. odbor školstva okresného úradu v sídle kraja na návrh riaditeľa školy od 1. marca na obdobie jedného roka. 

Dotazník pre frekventantov školenia je opätovne sprístupnený a bude dostupný do 12. marca 2021.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1701


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov