Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sirotský dôchodok a potvrdenie o návšteve školy

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Na začiatku školského roku študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka poskytne Sociálnej poisťovni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez elektronický informačný systém.

Výnimkou sú študenti tých škôl, ktoré neposkytujú údaje ministerstvu školstva(ide napríklad o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra) a študenti-siroty, ktorí študujú v zahraničí. Títo študenti by v záujme skoršieho vyplatenia dávky mali potvrdenie o návšteve školy predložiť Sociálnej poisťovni. Ak študent štúdium prerušil, vyplácanie sirotského dôchodku sa mu obnoví opäť až po začatí štúdia. Potrebuje k tomu predložiť žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku spolu s potvrdením o návšteve školy, ak študuje v zahraničí alebo v školách silových rezortov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/news/sirotske-dochodky-potvrdenie-o-navsteve-skoly-vacsina-studentov-nemusi-predkladat


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov