Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav organizuje 13. júna od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie. 

Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Potrebné je prihlásiť sa do 10. júna 2018. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/13-06-2018-seminar-k-aplikacii-vzdelavacich-programov-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-predprimarne-vzdelavanie.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov