Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist.sk

Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl končí nárok na výplatu tejto dávky. Poistenci v tejto súvislosti nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať.

Vyplácanie dávky sa im ukončí automaticky, ak koncom mesiaca do Sociálnej poisťovne nezašlú formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom poistenec vyznačuje dni starostlivosti o dieťa/iného príbuzného. Ak v čestnom vyhlásení za apríl 2021 uvedie poistenec aj dni starostlivosti od 12. apríla 2021, Sociálna poisťovňa bude akceptovať prípady uzatvorenia škôl, ak pôjde o žiakov 5. ročníka základných škôl, resp. bude akceptovať uzatvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ak pôjde o individuálne uzavretie konkrétneho zariadenia rozhodnutím hygienika, riaditeľa alebo zriaďovateľa. Ak Čestné vyhlásenie poistenec za príslušný mesiac nedoručí, Sociálna poisťovňa mu už za daný mesiac pandemickú OČR nevyplatí. Ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia, nebudú mať nárok na pandemickú OČR.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-s-otvorenim-skol-a-skolok-zanika-narok-na-vyplacanie-pandemickej-ocr/48411s69487c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov