Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii opravnej maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Termíny a organizácia opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV2.

Opravná skúška písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravná skúška externej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 20. apríla 2021 do 22. apríla 2021. Tieto termíny sú určené len pre žiakov, ktorí sa na opravnú skúšku písomnej formy internej časti alebo na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky prihlásili do 30. septembra 2020.

Stredná škola vydá maturitné vysvedčenie do 5 dní od konania poslednej časti opravnej maturitnej skúšky, ak žiak úspešne vykonal opravnú maturitnú skúšku. Okresné úrady v sídle kraja vymenujú pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 23. marca 2021 predsedov školských maturitných komisií pre opravné maturitné skúšky a predsedov predmetových maturitných komisií pre opravné maturitné skúšky a určia pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 25. marca 2021 miesto konania opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky. 

Opravná skúška písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravná skúška externej časti maturitnej skúšky prebiehajú v súlade s hygienicko-epidemiologickými nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti bližšie podmienky konania oznámi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle do 6. apríla 2021.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-opravnej-skusky-pisomnej-formy-internej-casti-maturitnej-skusky-a-opravnej-skusky-externej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/ a https://www.minedu.sk/data/att/19033.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov