Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Registrácia škôl pre zavádzanie nového ŠVP od školského roka 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

MŠVVaŠ SR spúšťa od 6. 11. do 19. 12. registráciu škôl, ktoré vstúpia do zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od školského roka 2024/2025.

Registrácia je nezáväzná, je však dôležitá z hľadiska kvalifikovaného odhadu finančných a personálnych kapacít so zámerom pripraviť čo najefektívnejšie podporu školám. 

Školy budú môcť do implementácie nového ŠVP vstúpiť od 1. 9. 2024 aj bez registrácie, stačí oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom RIS. Výhodou registrácie je adresná pomoc a podpora ešte pred začiatkom školského roka.

Registračný formulár

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/prihlasovanie-skoly-nove-svp-24/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov