Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 4. vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie Márie Stanislavovej prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z.

Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor. Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti. Kniha je vhodnou metodickou, ale aj praktickou pomôckou pre zriaďovateľov, ako aj členov rád škôl na zabezpečenie ich činností. Publikácia je určená pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a školských zariadení a pre rady škôl, na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/rada-skoly-a-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditela-skoly-4-vydanie.p4899.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov