Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na školu v prírode v roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje v súlade s §3 ods. 2 a 3 a §4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo pridelí v roku 2021 príspevok na školu v prírode vo výške  100 €, resp. 150 € na žiaka z najmenej rozvinutých okresov.

Podrobné informácie o poskytovaní príspevku na školu v prírode v roku 2021 ministerstvo zverejní po vyjasnení epidemiologickej situácie. 

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a špeciálnej základnej školy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-skolu-v-prirode-svp/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk