Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na lyžiarsky kurz

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na lyžiarsky kurz základným školám II. stupňa a stredným školám sa poskytuje podľa § 4ab zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Suma príspevku sa určila podľa počtu žiakov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v metodike ministerstva na rok 2020 a chcú sa zúčastniť lyžiarskeho kurzu (škola ich nahlásila prostredníctvom RISu v septembri 2019).  Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu príspevok 150 € na žiaka pre  nahlásený  počet žiakov v RISe. Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK  poskytnúť príslušnej škole  v plnej výške.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov