Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príručka pre školského knihovníka

Kategória: Aktuality

 Slovenská pedagogická knižnica Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom. 

Príručka má pomôcť zriaďovateľom školských knižníc a školským knihovníkom zorientovať sa v právnych a odborných otázkach tźkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice. Rovnako v nej nájdu aj konkrétne inśpirácie na rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti predovšetkým používateľov z radov žiakov. Odborný text dopĺňa 22 príloh, ako sú právne predpisy, metodické pokyny a vzory vnútorných dokumentov.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=prirucka-pre-skolskeho-knihovnika


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk