Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Povinnosti prevádzkovateľa materskej školy sú uvedené v § 24 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní a vydáva ho ošetrujúci lekár. Podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenie je predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti s uvedeným údajom o očkovaní, resp. neočkovaní dieťaťa. Údaj o neočkovaní dieťaťa nie je dôvodom pre neprijatie dieťaťa do zariadenia, je však dôležitý v prípade výskytu prenosného ochorenia v detskom kolektíve pre epidemiologické šetrenie v ohnisku výskytu nákazy.

Zdroj a dalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:legislativa-anprijimanie-neokovaneho-dieaa-do-materskej-koly&catid=63:deti-a-mlade&Itemid=70


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk