Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 2022 uskutočnia školy v období od 15. do 30. novembra 2021 elektronicky prostredníctvom školských informačných systémov (aScAgenda alebo eŠkola).

Testovanie 5 2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika a maďarský jazyk a literatúra. Prihlasovanie žiakov na T5 2022 uskutočnia školy elektronicky prostredníctvom školských informačných systémov (aScAgenda alebo eŠkola), netreba posielať výstupy do spádového školského výpočtového strediska (ŠVS). Pri zaslaní údajov vygeneruje školský informačný systém školám 11-miestne kontrolné číslo. Kontrolné číslo je potrebné si uchovať pre účely overenia zaslaných údajov, resp. dodatočných zmien.  Postup, ako prihlásiť žiakov a odoslať údaje, je zverejnený na webových stránkach školských informačných systémov: aScAgenda: https://www.pomoc.skoly.org/text.php?id=1993, eŠkola: https://e-tlaciva.sk/navody/Export_T5_T9.pdf.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/dl/5033/Zakladne%20informacie%20T5_2022_final.pdf a tu: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk