Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 2021 sa uskutoční v období od 9. do 30. novembra 2020.

Testovanie 5 2021 uskutoční 19. mája 2021 (streda)  na všetkých základných školách: 

  • s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra , 
  • s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika a maďarský jazyk a literatúra.

Zber údajov zabezpečuje CVTI SR-ŠVŠ elektronickou formou prostredníctvom programu na stránke https://testovanie5.iedu.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2020-2021?componentId=1723


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov