Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prezidentka podpísala novely kľúčových zákonov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

8. 11. 2021 prezidentka SR podpísala zákon z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rovnako podpísala zákon z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. a zákon z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zdroj: https://www.prezident.sk/page/podpisane-a-vratene-zakony/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov