Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pracovné podmienky učiteľov pred dvomi-tromi storočiami

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc,

Z histórie školstva

Interiér školskej budovy pozostával obyčajne z bytu pre učiteľa a vyučovacej miestnosti. Neveľkej triede dominoval na čelnej strane stôl, resp. učiteľská katedra. Tu bola umiestnená aj čierna školská tabuľa umiestnená či už na trojnožke alebo za pomoci krúžkov visela na stene, pričom na jedna strana s linajkami slúžila na písanie, opačná strana s notovou osnovou na písanie nôt.

Na čelnej stene bol umiestnený kríž (podľa toho, ktorá cirkev školu zriadila), v neskorších dobách aj obraz panovníka. Žiaci sedeli v starších časoch za väčším stolom. Približne od 16. storočia bol aj na našich školách nahrádzaný tento stôl lavicami, na ktorých bola písacia doska. Boli však školy, kde takéto lavice neboli a žiaci písali na kolenách. Súčasťou triedy bola aj šamotová pec s lavicou a hrncom s vodou (tzv. kakabus), ktorú cezpoľní žiaci využívali na prespanie. Steny boli vyzdobené zvyčajne mapamy, obrazmi, neskôr aj so špeciálnymi čítacími tabuľami ako učebnými pomôckami. Učiteľ mal k dispozícii skriňu na knihy a iné pomôcky ako boli brká, atrament a pod. Neodmysliteľnou disciplinizačnou pomôckou učiteľa bola trstenica. Školská budova mala okná, ktoré boli od 16. storočia zasklené.

Byt učiteľa (rektora školy) tvorila jednoducho zariadená miestnosť so stolom a stoličkou, posteľou. Učiteľ mohol mať k dispozícii aj ďalšie miestnosti (kuchyňu, špajzu), pozemok na pestovanie zeleniny, prípadne hospodárske stavy, v ktorých choval domáce zvieratá. Na školskom dvore nesmela chýbať latrína pre potreby učiteľa a žiakov.

Toto je však len charakteristický obraz interiéru školskej budovy, ktorý sa menil podľa materiálnych možností zriaďovateľa školy, jeho patróna a závisel aj od toho, aký vzťah k nej mal učiteľ či širšia dedinská pospolitosť. Menil sa aj časom, keď sa vybavenosť školy zlepšovala vďaka hospodárskemu a technickému rozvoju do takej podoby v akej ju poznáme dnes.

PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Viac k téme Prví učitelia našich historických osobností v rubrike časopisu Manažment školy v praxi


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov