Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Postrehy a skúsenosti školských inšpektorov s výberovým konaním na riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia sa zúčastnila v školskom roku 2022/2023 spolu na 400 výberových konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy. Na výberové konania prizývajú zástupcov inšpekcie rady škôl pri základných školách zriadených obcou a stredných školách zriadených samosprávnym krajom.

Najčastejším dôvodom výberových konaní bolo uplynutie funkčného obdobia. Dôvodom vyše polovice opakovaných výberových konaní bola nezhoda komisie na spoločnom kandidátovi v predchádzajúcom výberovom konaní. Takmer dve tretiny výberových konaní malo jedného kandidáta. Do veľkej miery ním bol súčasný riaditeľ alebo súčasná riaditeľka školy (vrátane poverených).

Štátna školská inšpekcia konštatuje, že aj napriek zisteniam, ktoré naznačujú vysokú mieru regulárnosti výberových konaní, dochádza k zásahom zriaďovateľov do výberových konaní alebo iným foriem ovplyvňovania členov komisie a tiež nezrovnalostí ako prizývanie kandidátov nad maximálne povolený vek 65 rokov. 

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa školy – Postrehy a skúsenosti školských inšpektorov

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2023/11/10/vacsina-vyberovych-konani-na-riaditela-skoly-bola-neverejna-a-mala-len-jedneho-kandidata/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov