Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Opravné termíny EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určil NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov.

Termíny OT EČ a PFIČ MS a EČ MS z CJ:

  • 3. september 2021 (piatok) – opravný termín EČ a PFIČ MS 2021 (ďalej iba „OT EČ a PFIČ MS“)  zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJSL)
  • 6. september 2021 (pondelok) – OT EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka (ďalej iba „EČ a PFIČ MS z CJ“)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2020-2021?componentId=1701


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov