Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ODPORÚČAME - Pasce moci - Vladimír Labáth

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

MOC. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? 

Publikácia „Pasce moci" prináša nevšedný pohľad na moc ako prejav prirodzených potrieb človeka a súčasť každej interakcie medzi ľuďmi.

„Mocenskú pozíciu získava človek s víziou, osoba s expertnými schopnosťami, člen skupiny schopný podporovať súdržnosť skupiny. Nie náhodou Keltner tvrdí, že moc jednotlivcovi odovzdáva skupina a za túto cenu od neho očakáva pochopenie, empatiu, vedenie k vyššiemu dobru, prejavenie vďaky.“ V. Labáth

Autor nestranne podáva informácie o všeobecných charakteristikách moci na úrovni osobnej, interpersonálnej, skupinovej a systémovej, ako aj o širších aspektoch a dôsledkoch jej uplatnenia. Hoci na viacerých miestach publikácie upozorňuje, že moc má pozitívnu i negatívnu podobu, väčšiu pozornosť venuje jej deštruktívnej rovine a nástrahám.

Originálny prístup k spracovaniu témy moci umocňuje skutočnosť, že autor čitateľovi svoj názor nevnucuje, vyhýba sa striktným hodnoteniam, tvrdeniam či nekritickému zovšeobecňovaniu, čím poskytuje čitateľovi priestor na vlastné úvahy.

Publikácia je určená pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o rôznych odtieňoch moci a jej nástrahách. Moc je totiž príťažlivá a vzrušujúca, a každý z nás sa o ňu v rôznej miere a rôznym spôsobom usiluje.

Viac tu: Vladimír Labáth - Pasce moci

ROZHOVOR: Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov