Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nultý akčný plán - prvotné východisko pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo Nultý akčný plán, ktorý bude východiskom pre urýchlené naštartovanie zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní.

Ďalšie kroky pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania budú stanovené v pripravovanej Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. 

Komplexnú a dlhodobú Stratégiu s prvým dvojročným akčným plánom bude tvoriť ministerstvo školstva v spolupráci s inými rezortmi a odborníkmi z praxe s plánom predložiť ju Vláde SR do konca roka 2021.

Zdroj a znenie Nultého akčného plánu Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní

Keď plán predbehne cieľ

/Peter Dráľ - noveskolstvo.sk/ 

Je chvályhodné, ak si ministerstvo vytvorí zoznam úloh na podporu inklúzie vo vzdelávaní na konkrétne časové obdobie. Tobôž, ak doterajšie snahy v tomto ohľade boli skôr ojedinelé a nedostatočné, nemenili celkovú filozofiu a systém vzdelávania a často boli aj neadekvátne inštitucionálne, finančne alebo personálne pokryté. Prijatie zoznamu čiastkových úloh však prináša aj riziká, ktoré pramenia z charakteru a (ne)ukotvenia takéhoto dokumentu v širšej stratégii, z motivácie na jeho prijatie, ako aj zo spôsobu vymedzenia konkrétnych úloh a spôsobov ich plnenia. Paradoxom je, že Nultý akčný plán už vo svojom názve odkazuje na niečo, čo zatiaľ neexistuje – Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.

Celý text: http://www.noveskolstvo.sk/article.php?1680&fbclid=IwAR2nvTAnCwNU1WAq0tu1NCnDKiBZTwIHxrHWx0JOfAKT5OmnIM72AYz44UI


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov