Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové vzory tlačív vysvedčení

Kategória: Aktuality

V súvislosti so zmenami v hodnotení žiakov predkladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nové vzory tlačív vysvedčení, zverejnené v Knižnici vzorov pedagogických tlačív a dokumentácie pod číslami 605, 606 a 607. Vzor 605 je takmer identický s doterajším vzorom vysvedčenia, sú v ňom len rozšírené kolónky na slovné hodnotenie.

V školskom roku 2019/2020 v druhom polroku sa používajú nové vzory vysvedčení. Škola môže použiť v rôznych ročníkoch rôzne vzory vysvedčení.

Zdroj a ďalšie informácie: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy/Usmernenie%20vysvedc%CC%8Cenie.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov