Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národná pracovná skupina hľadá mládežníckych delegátov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Asociácie krajských rád mládeže, Združenia informačných a poradenských centier mladých, Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky a Rady mládeže Slovenska hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu.

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote spoločnosti. V rámci cieľa mládeže číslo 9 “Priestor a participácia pre všetkých” je záujem posilniť demokratickú participáciu a autonómiu mladých ľudí a poskytnúť špecializované priestory pre mládež vo všetkých oblastiach spoločnosti. Prihlásiť sa možno zaslaním CV na adresu topolsky@mladez.sk najneskôr do 31. 8. 2020.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov