Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Možné reakcie po očkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: mzsr.sk

Po zaočkovaní vždy bezodkladne informujte o svojom očkovaní svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní, aby v prípade výskytu vedľajších účinkov, ich vedel správne posúdiť a poradiť vám.

Medzi veľmi časté vedľajšie účinky patria:

 • pocit zvýšenej teploty sa môže vyskytnúť prvých 2 až 3 dní po očkovaní,
 • ak je však teplota vysoká, môže to znamenať, že máte COVID-19 alebo inú infekciu (v takom prípade kontaktujte svojho všeobecného lekára),
 • menej častým vedľajším účinkom je začervenanie v mieste vpichu a opuch lymfatických uzlín,
 • mali by ste si pri výskyte nežiadúcich účinkov oddýchnuť,
 • v prípade bolesti a vyššej teploty, užite niektorý z liekov obsahujúcich paracetamol napr. Panadol, Paralen a pod. (postupujte podľa pokynov v príbalovom letáku), aby ste sa cítili lepšie.

Tieto príznaky zvyčajne trvajú menej ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo máte obavy, zavolajte a poraďte sa so svojim lekárom.

Po podaní prvej dávky naďalej dodržiavajme ochranné opatrenia a prísne sa chráňme pred prípadnou nákazou.

Po prvej vakcíne sa protilátky začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie je dostatočná, aby bol dosiahnutý  maximálny možný účinok vakcín garantovaný výrobcom.

V prípade, že sa po zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť pred ochorením COVID-19 chránený tak, ako to garantuje účinnosť vakcín.

48 hodín po očkovaní sa odporúča vyvarovať sa nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu.

Zdrojhttps://www.slovenskoproticovidu.sk/vsetko-o-ockovani/ockovaci-proces/ako-sa-spravat-po-zaockovani

14. 2. 2021

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Celková bezpečnosť očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca je založená na predbežnej analýze spojených údajov zo štyroch klinických skúšaní vykonaných vo Veľkej Británii, Brazílii a Juhoafrickej republike. V čase analýzy bolo randomizovaných 23 745 osôb vo veku ≥ 18 rokov, ktorí dostali buď očkovaciu látku COVID-19 Vaccine AstraZeneca alebo kontrolnú látku. Spomedzi týchto osôb 12 021 dostalo aspoň jednu dávku očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca a 8 266 osôb dostalo dve dávky. Medián doby sledovania bol 62 dní po 2. dávke.

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli:

 • citlivosť v mieste podania injekcie (63,7 %),
 • bolesť v mieste podania injekcie (54,2 %),
 • bolesť hlavy (52,6 %),
 • únava (53,1 %),
 • myalgia (44,0 %),
 • malátnosť (44,2 %),
 • pyrexia vrátane zvýšenej teploty (33,6 %) a horúčky > 38 °C (7,9 %),
 • triaška (31,9 %),
 • artralgia (26,4 %) a
 • nauzea (21,9 %).

Väčšina nežiaducich reakcií bola miernej až strednej závažnosti a zvyčajne ustúpila v priebehu niekoľkých dní po očkovaní. V porovnaní s prvou dávkou boli nežiaduce reakcie hlásené po druhej dávke miernejšie a hlásili sa menej často. Reaktogenita u starších dospelých osôb (vo veku ≥ 65 rokov) bola vo všeobecnosti miernejšia a hlásila sa menej často.

Bezpečnostný profil sa zhodoval u osôb, ktoré mali na začiatku dokázanú predchádzajúcu infekciu SARS-CoV-2 a u osôb bez predchádzajúcej infekcie; počet séropozitívnych osôb bol na začiatku 718 (3,0 %).


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov