Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerstvo školstva zriaďuje samostatný odbor inkluzívneho vzdelávania.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Pojem inklúzia zároveň plánuje ministerstvo školstva zapracovať a vymedziť aj v školskom zákone. 

So zámerom čo najrýchlejšie pristúpiť k zavádzaniu opatrení v oblasti inkluzívneho vzdelávania ministerstvo identifikovalo v dokumente Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní oblasti, ktorých riešenie bude priorizované v roku 2021. Medzi nimi sú: desegregácia vzdelávacieho systému, inklúzia v ranom a predškolskom veku (0 - 7 rokov), inklúzia žiakov a žiačok v základných a stredných školách, podporné a personálne podmienky inklúzie či špeciálno-pedagogická podpora vo vzdelávaní a poradenstve.

Ďalšie kroky pre dlhodobý a strategický rozvoj inkluzívneho vzdelávania v SR budú identifikované v pripravovanej Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Tvorbu komplexnej a dlhodobej Stratégie s prvým akčným plánom na obdobie 2022 - 2024 zastrešuje ministerstvo školstva v spolupráci s inými rezortmi a odborníkmi z praxe. Vzniknú dva typy poradenských zariadení - univerzálne a špecializované, ako aj štandardy výkonov a diagnostiky.  Poradenské centrá budú bližšie k školám a veľkú časť svojej činnosti v charaktere prevencie budú realizovať priamo na školách. Ministerstvo vytvára aj pravidelný formát „Na slovíčko s inklúziou“, v ktorom budú zodpovedané otázky, podnety a pripomienky verejnosti. Prvý stream prostredníctvom facebookovej stránky štátnej tajomníčky Moniky Filipovej je naplánovaný na 20. január 2021 o 14:00 h. Nový odbor inkluzívneho vzdelávania povedie Svetlana Síthová. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/inkluzivne-vzdelavanie-ako-cesta-mozneho/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov