Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerstvo školstva používa nerozvážne pojem inkluzívne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Viktor Križo

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) upozorňuje, že inkluzívne vzdelávanie sa nesprávne zužuje na problematiku podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Ministerstvo školstva vydalo 23. decembra 2020 metodické usmernenie k tvorbe regionálnych stratégii výchovy a vzdelávania. V rámci uvedeného dokumentu uvádza kapitolu o sociálnej inklúzii. V nej sa inkluzívne vzdelávanie neustále nesprávne zužuje na problematiku podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, čím sa práve týmto deťom zároveň škodí a sociálne a spoločensky sa segregujú.

Princípy inkluzívneho vzdelávania sú vysoko prospešné a majú byť podporou pre každé jedno dieťa i všetkých účastníkov vzdelávania. 

V humanistickom koncepte inkluzívneho vzdelávania je podpora potrieb všetkých účastníkov podmienená takým prostredím, ktoré je podnetné pre všetkých. Naše školy často nie sú podnetné pre žiadne dieťa a účastníka, pokiaľ v nich nevládne pozitívna klíma, otvorená a demokratická kultúra, diferencovaný prístup vo vyučovaní, rozvoj hodnôt a pod.

Akokoľvek dobre mienený krok môže v praxi viesť k tomu, že sa vytvoria školy pre deti so špeciálnymi potrebami, hoci inkluzívna škola je školou pre všetky deti, a tak opäť zostaneme na tom, že kvalitu vzdelávania všetkých detí zúžime na experimenty v špecializovaných školách.

Ak ministerstvo chce podporiť inkluzívnosť všetkých škôl, môžu byť takýmto nástrojom modelové školy, ktoré ale nebudú výnimočné výberom detí, ale prístupom v snahe ovplyvniť aj všetky ostatné školy takýmto prístupom a nie vytváraním ostrovov pre isté kategórie detí.  

Zdroj a celé znenie vyjadrenia: https://inklucentrum.sk/ministerstvo-skolstva-pouziva-nerozvazne-pojem-inkluzivne-vzdelavanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov