Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie - aktualizované 26. 6. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR na školský rok 2023/2024 sa každej škole určí podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2022 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a - výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka.

Konkrétnu výšku príspevku na edukačné publikácie zo ŠR, ktorý bude škole poskytnutý, si škola môže vyhľadať na webovej stránke ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – Financovanie regionálneho školstva – Príspevok na edukačné publikácie – Rok 2023.

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS. Kontakt pre otázky súvisiace s výškou príspevku na edukačné publikácie zo ŠR, Zoznamom EP na príspevok zo ŠR a verejným obstarávaním: E-mail: prispevokucebnice@minedu.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/26613.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov