Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v základných školách v školskom roku 2021/2022.

Hlavným cieľom pripraveného odporúčania je podporiť školy v tom, aby mohli čo najdlhšie a čo najväčšiu skupinu žiakov vzdelávať prezenčne, avšak pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. V tomto kontexte prináša niekoľko námetov pre organizáciu vyučovania, a to - upravené minimálne hodinové dotácie pre všetky vzdelávacie oblasti, ktoré môžu školy aplikovať v oranžovej alebo červenej fáze Školského semaforu pre žiakov v prezenčnom vyučovaní, sumarizáciu odporúčaných foriem vzdelávania žiakov podľa jednotlivých úrovní výstražného systému (zelená, oranžová, červená), odporúčania k úprave cieľov a obsahu vzdelávania vyplývajúce z Dodatku č. 9 k štátnym vzdelávacím programom, spôsoby personálneho zabezpečenia vyplývajúce zo snahy o udržanie prezenčného vyučovania pri dodržaní protipandemických opatrení. Špecifickú pozornosť venuje metodické odporúčanie vzdelávaniu žiakov, ktorí nemajú možnosť kvalitného a plnohodnotného dištančného vzdelávania s každodenným kontaktom s učiteľom.

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Zdroj: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/metodicke-odporucanie-k-vychovno-vzdelavaciemu-procesu-skolach-skolskom-roku-2021-2022.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov