Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturita 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch:

  • 15. 3. (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 16. 3. (streda) – ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, ŠPJ, TAJ
  • 17. 3. (štvrtok) – matematika
  • 18. 3. (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v šk. roku 2021/2022

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1737


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov