Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Materská škola bude povinná pre všetky deti od piatich rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Lepšie vzdelanie a odbornú starostlivosť získa od budúceho roka viac detí v predškolskom veku. Materská škola bude definitívne povinná pre všetky deti od piatich rokov veku. Noví škôlkari nastúpia do materských škôl už v septembri 2021, zápisy budú v máji budúceho roka.

Na financovanie vzdelávania 5-ročných detí vyčlení ministerstvo školstva zvýšený finančný príspevok. Od budúceho roku vzrastie z objemu 15-percent na 43,75-percent životného minima, pripadajúceho na jedno nezaopatrené dieťa. Ide spolu o viac ako 15 miliónov eur ročne na zvýšené finančné nároky zriaďovateľov materských škôl, súvisiace s povinným predškolským vzdelávaním.

V prípade, že kapacita štátnej siete materských škôl v niektorých lokalitách Slovenska nebude ani napriek novým zariadeniam stačiť, rodič bude môcť vzdelávať dieťa aj v individuálnej forme, napríklad doma alebo v alternatívnej neštátnej škôlke. Ministerstvo tiež umožní flexibilnejšie poskytovanie predprimárneho vzdelávania v iných formách – napríklad vo firemných, komunitných či lesných škôlkach či detských centrách.

Ministerstvo ďalej v zákone dodatočne upraví, aby dieťa v prípade nedostatku miesta v spádovej materskej škole v mieste jeho bydliska malo možnosť chodiť do materskej školy v niektorej z najbližších obcí. V prípade, že obec nemá zriadenú materskú školu, majú rodičia nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydlisko do materskej školy, kde plní povinné predprimárne vzdelávanie a späť.

V prípade, že sa pre dieťa nenájde miesto v žiadnej verejnej materskej škole, rodič nebude čeliť žiadnym sankciám ani nebude povinný dávať dieťa do neštátnej alebo neverejnej materskej školy. V školskom roku 2019/2020 bolo podľa Registra fyzických osôb takmer 60-tisíc päťročných detí, z nich chodilo do škôlky viac ako 48-tisíc 5-ročných detí.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/predskolsku-starostlivost-na-slovensku-ziskaju-vsetky-patrocne-deti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov