Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

VZOR - Prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie

Publikované: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková, JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie.

VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania. 

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Politická agitácia v škole N

Publikované:

Otázka: Podľa § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Kto je kompetentný riešiť sťažnosť rodičov, ak ich deťom, žiakom základnej školy, učitelia v škole počas vyučovania rozdávajú volebné letáky jedného z kandidátov na primátora mesta?

Kompetencie odboru školstva okresného úradu v sídle kraja A

Publikované: Aktualizované:

Zákonom č. 345/2011 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zrušené krajské štátne správy, medzi nimi aj krajské školské úrady. Kompetencie z uvedených zrušených krajských úradov špecializovanej miestnej štátnej správy boli presunuté do obvodných úradov, neskôr okresných úradov v sídle kraja.

Vyradenie materskej školy zo siete A

Publikované: Aktualizované:

Otázka Potrebujeme súhlas Okresného úradu, odboru školstva v sídle kraja pri vyraďovaní materskej školy zo siete ?