Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment vzdelávania - Teoretické, empirické a praxeologické aspekty riadenia vzdelávacích inštitúcií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Autor: Mária Pisoňová a kol.

Publikácia je určená všetkým súčasným a potenciálnym vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom, ako aj riadiacim zamestnancom na vyšších úrovniach riadenia školstva na účely získania cenných informácií nielen o teoretických a výskumných aspektoch riadenia. 

Kniha obsahuje množstvo cenných informácií a rád ako riešiť náročné rozhodovacie situácie, či už v ekonomickej, pracovno-právnej oblasti, ale aj v procese riadenia a osobného manažmentu. Publikácia je v súčasnosti najkomplexnejšie spracovaným materiálom pre študentov študijných programov zameraných na manažment vzdelávania, resp. funkčné vzdelávanie. Ide o ojedinelú publikáciu, ktorá ponúka komplexný pohľad na riešenie súčasných problémov manažmentu vzdelávania.

Recenzný posudok

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/manazment-vzdelavania-teoreticke-empiricke-a-praxeologicke-aspekty-riadenia-vzdelavacich-institucii.p5103.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov