Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kto sa najlepšie uplatní na trhu práce?

Kategória: Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo novú webovú stránku  www.trendyprace.sk, ktorá poskytuje informácie o vývoji a trendoch na trhu práce tak, aby im rozumeli a dokázali sa podľa nich rozhodovať najmä žiaci a rodičia pri výbere strednej školy, ale aj študenti pri podávaní prihlášok na vysoké školy.

Podľa prognóz vývoja na trhu práce v SR si veľká časť absolventov stredných a vysokých škôl nachádza prácu mimo odbor, ktorý vyštudovali. V roku 2017 takto pracovalo 64 % stredoškolských absolventov a 54 % absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia.

Pri stredoškolákoch sú to najmä absolventi z odborov odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, fotograf, umelecký stolár, manažment cestovného ruchu či kozmetička a vizážistka. Medzi vysokoškolákmi sú to napr. študenti z odborov poľnohospodárska a lesnícka technika, agrochémia a výživa rastlín, poľovníctvo, učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy. 

Správna štruktúra absolventov môže do budúcnosti zmierniť aj nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce. V období rokov 2018 až 2023 budú na Slovensku potrebovať zamestnávatelia viac ako 400-tisíc zamestnancov. Najviac pracovných síl si vyžiada priemysel a obchod. Významný počet pracovníkov bude potrebovať aj sektor vzdelávania a stavebníctvo. Najväčší nedostatok pracovných síl budeme pociťovať v IT sektore a v poľnohospodárstve. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/kto-najlepsie-uplatni-trhu-prace.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov