Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie sa posilnia

Kategória: Aktuality

Posilniť napĺňanie kompetencií ŠŠI a pomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie je od januára 2019 účelom novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú v utorok 95 hlasmi odobrili poslanci NR SR.

Predkladatelia tvrdia, že narastá frekvencia situácií, keď kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky na výkon kontroly buď tým, že odmietnu predložiť požadovanú dokumentáciu, alebo tým, že zamedzia vstup školských inšpektorov do kontrolovaného subjektu.

Zdroj a ďalšie informácie: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/nrsr-kompetencie-statnej-skolskej-in/46008-clanok.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov