Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej poslaním je podpora mladých ľudí, rozvoj práce s mládežou a zvyšovanie jej kvality prostredníctvom neformálneho vzdelávania, má od 24. júla 2020 nového generálneho riaditeľa. 

Stal sa ním Mgr. Peter Lenčo, PhD., ktorý sa problematike mládežníckej politiky, práce s mládežou, neformálnemu vzdelávaniu a participácie mládeže venuje celý profesionálny život. Peter Lenčo vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Vychovávateľstvo - pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Doktorandské štúdium absolvoval na Trnavskej univerzite, kde sa zameral na pedagogiku voľného času a neformálne vzdelávanie v detských a mládežníckych organizáciách. Celý profesijný život pôsobí v oblasti práce s mládežou, ktorej sa venoval najmä v rozličných mimovládnych organizáciách (napr. Nadácia pre deti Slovenska, Rada mládeže Slovenska a i.), pôsobil aj na univerzitnej pôde a vo verejnej správe. Priamej práci s deťmi a metodickej podpore pracovníkov s deťmi a mládežou sa venoval v organizácii eRko. Bol redaktorom internetového portálu www.codetipotrebuju.sk. V roku 2016 bol Nadáciou Pontis a organizáciou Ashoka zaradený na mapu sociálnych inovátorov, teda „ľudí, ktorí menia Slovensko“.

Ako odborník na problematiku mládeže pôsobil aj na medzinárodnej úrovni v rámci Európskeho fóra mládeže ako volený zástupca komisie pre záležitosti Rady Európy v oblasti mládeže a vybraný odborník v pracovnej skupine pre rozvoj práce s mládežou. Pred nástupom do IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pracoval aj pre centrálu UNICEF v Ženeve ako národný konzultant za Slovensko.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-ma-noveho-generalneho-riaditela-1.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov