Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na web stránke MŠVVaŠ SR bola zverejnená databáza poskytnutých finančných prostriedkov formou príspevku na učebnice, v ktorej boli upravené príspevky na učebnice pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (bez mentálneho postihnutia) a pre žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií.

 

Ročník Žiaci bez mentálneho, sluchového a zrakového postihnutia Žiaci s mentálnym postihnutím Žiaci so sluchovým alebo zrakovým postihnutím
  VJS VJM/VJU/VJR/ost. VJS VJM VJS
6 16 24 0 0 0
7 16 24 0 0 0
8 16 24 0 0 0
9 16 24 0 0 0

Príspevok na učebnice čerpajú školy podľa pravidiel zverejnených zo dňa 4. 6. 2020. MŠVVaŠ SR odporúča školám z poskytnutých finančných prostriedkov čerpať na učebnice aspoň 40 % a zvyšok využiť na nákup pracovných zošitov.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.minedu.sk/24459-sk/rok-2020/ 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov