Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hlavnou misiou ŠŠI v školskom roku 2021/2022 bude cielená podpora škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Jednou z hlavných úloh Štátnej školskej inšpekcie je kontrolná činnosť. Dobre nastavené kontrolné mechanizmy riaditeľom školy, zriaďovateľom alebo inšpekciou sú zásadné pre zvyšovanie kvality vzdelávania.

V novom školskom roku bude ŠŠI realizovať v spolupráci s partnermi z Fínska a Českej republiky medzinárodný projekt ERASMUS+. Projekt sa zameriava na oblasť wellbeingu žiakov a autoevalvácie škôl. ŠŠI nadviazala medzinárodnú spoluprácu s inšpektorátmi vo Fínsku a Českej republike, aby implementovala skúsenosti best practice a know-how lídrov v oblasti vzdelávania do vlastnej inšpekčnej činnosti  s cieľom podporiť školy na ceste ich rozvoja. Komplexné inšpekcie sa v školskom roku 2021/2022 nebudú realizovať. Tematické inšpekcie sa v školskom roku 2021/2022 budú zameriavať aj na nové témy. Prvýkrát sa inšpekcia bude zameriavať aj na problematiku wellbeingu v školách.

Plán inšpekčnej činnosti na školský rok 2021/2022

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2021/09/02/hla/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov