Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Duálny systém majú naštartovať zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Kategória: Aktuality

Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu.

Rýchlejší rozbeh duálneho systému na Slovensku majú podporiť novinky v legislatíve a nové opatrenia v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Z legislatívnych zmien, ktoré by mali platiť už v školskom roku 2018/2019 ide o zavedenie priamych platieb.Tie pomôžu vstupovať do  systému duálneho vzdelávania aj menším firmám. Malé a stredné podniky budú môcť pri otváraní učebných miest získať príspevok až 1000 eur na každého žiaka. V prípade veľkých zamestnávateľov to bude 700 eur na žiaka pri poskytnutí praktického vyučovania nad 400 hodín a 300 eur pri praktickom vyučovaní v rozsahu 200 až 400 hodín na školský rok. Malo by prísť aj k zníženiu byrokracie spojenej so vstupom do systému duálneho vzdelávania, vypustenie vzorových učebných plánov, zavedenie inštitútu hlavného inštruktora, či predĺženie možnosti poskytovať praktické vyučovanie od 6:00 až do 22:00 hodiny.

Novela prináša zmeny, ktoré požadovali školy, medzi iným je to nekrátanie normatívu na žiaka pre stredné odborné školy v duálnom systéme, či možnosť žiakov vstupovať do systému až do 15. septembra, ale v prípade  nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.siov.sk/TopAktualita.aspx?Aktualita=80


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov